#duralga
Saýta girAgza bolmak
Iň ökde göreldeli agzalar
   ( -_・) ︻デ═一 ❤
Namardyñ sözùne mâtâç eýleme
Soňky mowzuklar (2293 / 15529)
op Öwjek seni!
YalnyzYoda / YalnyzYoda 8 Şu gün, 10:56
op Mugallymma!
YalnyzYoda / JAHAN 2 Şu gün, 10:35
op Sen yşgymy geldi gecer yşk saýma!
YalnyzYoda / Elif 3 Şu gün, 10:35
op Arhiwden...
MrBanan / cvetochek.. 5 Şu gün, 10:34
op Gyz söýgüsi
Edebiýatşynas / Pegas 13 Şu gün, 10:12
op Ümmülleşeliňdä...
Dark_Wolf / Dark_Wolf 22 Şu gün, 09:38
op Başa barmadyk wesýet
Edebiýatşynas / Edebiýatşynas 32 Şu gün, 09:20
op Ýürek aglamasa,
(sürseň-de ýüz ýaş).
Çykaryp bilmersiň bir katra gözýaş.
Elif / JAHAN 9 Şu gün, 09:16
op Ugratmak
Edebiýatşynas / Rozalinda 4 Şu gün, 09:04
op Gòzel gyz.
Arzuwym / JAHAN 5 Şu gün, 09:00
Ýüklemeler (61)
Emin rasen ft Alma - alma.mp3
Emin rasen ft Alma - Aglama.mp3
Emin rasen ft Alma - alma.mp4
Emin Rasen - oglum.mp4
Baş sahypa

Forum Map
Goşgy (1)
Goşgy (2)
Goşgy (3)
Goşgy (4)
Goşgy (5)
Goşgy (6)
Goşgy (7)
Goşgy (8)
Goşgy (9)
Hekaýa (1)
Hekaýa (2)
Döredijilik (1)
Döredijilik (2)
Saýt barada
Eserler
Ependi şorta sözler
Saýlanan degişmeler
Geň wakalar
Gaýtalanmajak pursatlar
Rowaýat
Ylym aň düşünje
Dünya habarlary
Ýerli habarlar
Kitaplar
Programma
Soraglar jogaplar
Sport
Peýdaly maslahatlar
Rus dilinde
Iñlis dilinde
Türkmen dilinde (1)
Türkmen dilinde (2)
Oýlanmalar ummany
Nakyllar
Paýhas çeşme
Milli tagam
Daşary ýurt tagamlary
TM saglyk
Durmuşy wakalar

Library Map

Kömek bölümiDüzgünnama
Duralga.Ru - Ähli hukuklar goragly!
Statok.net