Saýtyň köpugurly bolmagy, jemgyýetde her bir adamyň
gyzyklanmasynyň dürlüdigi bilen düşündirmek bolar.


Açar sözümi unutdym?

DURALGA birinji gezekmi?

Agza bolmak
Ähli hukuklar goragly © 2019