#duralga
Saýta girAgza bolmak
Mowzuk | Edebiýat | Goşgy
Gözleg
  Bu men däl - 1-nji bolum
  Artykoff (13.08.2019 / 22:51)
Men bilýän, sen bilýäñ, meniñ bilýän zadym...
Men düşekde ýatyrdym, birdenem ol mylaýym elleri bilen meni arkamdan gujaklady. Ýok bu düýş däl. Sebabi men onyñ teniniñ ýylysyny duyyardym. Ol dem alanda, onuñ deminiñ mahirli howry meniñ ýeñsami yylanyardy, iñ esasysam, men onuñ yurek urgysyny eşidip yatyrdym. Men demimi dursap, birdenem yzyma owruldim we... Hiç kim yok... Diñe men, yeke ozum, uly krowadyn ustunde yatyryn.
...
Ir saheriñ howasy bir başgaça, balkonda durup, entak mashyn gohuna siñmedik şäher koçelerine seredip kofe içip durdym. Birdenem:
@prizrak - yeri yeri yeri...
@artykoff - blat, şeydip yuwaş gelip, birden gorkuzmañdan bizar men...
@prizrak - menem seni gorenime shat @artykoff
@artykoff - aydyp otyr, name sebapden geldiñ? We kwartira nadip girdiñ?
@prizrak - name indi dosduñ halyny sorap gelmek priatuplenyamy? We zamok menyaý çudik...
@artykoff - boş gepleman esasy mowzuga geçseñ...
@prizrak - esasy mowzuk sheylerak, duyn agşam @atakaka tapyldy.
@artykoff - name tapylar yaly, ol yitipmidi?
@prizrak - trup bolupdyr...
@artykoff - gunali kim?
@prizrak - bilyañmi, entak gunali belli dal. Yone atakakanyñ gundeligini okadyk we prosto omg
@artykoff - ...
@prizrak - has dogrusy ol, Hudayy gozlapdir, we ony çagyrjak bolupdyr, we mumkin, yalñyşyp...
@artykoff - gara guyçleri çagyrandyr...
@prizrak - men ruh diyjekdim, yone iñ erbet pikir biziñ işimizde iñ gowy pikir. Gepiñ gysgasy, sen shol ruhy tapmaly bolarsyñ. Haziriñ ozunde doslugy terk et we duralga welayatyna git, o yerde saña @headway garashyar.
...
Men derrew paty putymy alyp duralga welayatyna ugradym. Ynanar yaly dal, aeraportda girmane rugsat alyancam 2 gun sakladylar. Bu welayatda çuzaklary diñe welayat hakiminiñ ozi barlandan soñ salyan ekwnler, biziñki yaly bez wiza reski girip bolanok
Men shaherde aylanyp yordum. Birdenem kitaphana gozum dushdi, içine girsem, ady kitaphana eken, yone içinde yeke kitap yok. Pikirler kafesine girdim, hemme bir stolda otyr, kim kime name diyyar, dushuner yaly dal. Birdenem @headway agza gozum dushdi, men onun oyune myhmancylyga bardym we dosluk teklip edip gaytdym. Gdeto 30 minut garashdymam. Oyunde yok oytyan. Yzyma gaytyakam budrap yykyldym. Manlayym aswaldy yalady, yzy garañkylyk...
Gozumi açsam men welayat hassahanysynda yatyryn we shepagat uyasy mañlayymda otyrdy. Ey allam ynanar yaly dal, bu duyshmika yada bu shepagat uyasy...
(Dowamy bar)
  Artykoff (13.08.2019 / 22:53)
Men bilýän, sen bilýäñ, meniñ bilýän zadym...
Halarsynyz diyip umyt edyan. Men mydama agzalaryn niklerini ulanyp durli wakalary yazyan. Esasan fentezi
  Mahha (13.08.2019 / 23:04)
Ýañam okadymda $uny Beýleki saýtda
Sen dal bolsañ onda kim??
  Ählisi: 3
Awtor boýunça gözlemek
Mowzugy ýüklemek
Mowzuklara
Ýokary
Baş sahypa
Duralga.Ru - Ähli hukuklar goragly!