#duralga
Saýta girAgza bolmak
Mowzuk | Täsinlikler | Gaýtalanmajak pursatlar
Gözleg
  Dünýäde bir ynsana minnetdarlyk bildirmeli ynsan bar bolsa ol sensiñ mähribanym👭
lalejan   lalejan (05.04.2019 / 20:19)
Namardyñ sözùne mâtâç eýleme
Mahribanym sen menin ucin dunyade juda uytgesik eje. Her bir ynsana oz ejesinden mahriban hem mukaddes ynsan yok bolsa gerek.Ŝonun ucin hem sen hakda nahili durdane sozleri aytsam hem az bolar.Cunki sen ummulmez dunyamin diregi.Mahribanym gozumin rovseni barybir senin gudratyn,mahribanlygyn,mylayymlylygyn barada nace yazsam azdyr.Sen dunyamin sonlanmajak aydymy,yazylyp gutarmajak śygyry.
Men seni nama denesemem barden gaytyar.Sen hakykatdanam mukaddes,keramatly enesin.Megerem sonun ucin butin adamzat hem oz enesine tagzym etyandir.Ejem,sen menin ucin tapylgysyz mekdepsin.Egerde mende adamkarciligin govy nusgasy bar bolsa,onda onun anyrsynda hokman sen duransyn.Men ahli govy zatlary senden ovrenyan.Senin nurana kesbin menin dunyami yyladyar.Sol yylylyk bolsa meni bagta ataryan guycdir.Senin menin ucin etyan doga dileglerin bolsa menin geljegime yagty sohlesini sacyar.Ezizlanim senin barlygynda aylaryn yyllaryn gelsi hem basgaca.Kabam men nahili bagtly!Cunki sen menin yanymda.A men bolsa senin yanyñda.👭SENIÑ MAÑA BAGYŚ EDEN ŚU GÙNKI BARLYGYÑ ÙÇIN SAÑA ALKYŚ OKAÝARYN KÁBÁM!
SeRDaR   SeRDaR (07.05.2019 / 14:47)
In Gowy Yol Bu Sana Baryan Yol
sag bol sag bol
  Ahal (13.08.2019 / 19:40)
Dogry aydyan menem ejem kakam yanymda barlygy ucin allajana minnatdar
  Shadyyan gyz (13.08.2019 / 19:58)
Käbåm mukaddesdir, durky bilen mahirdir
Sagbol lale dogry aytyan mahriban kabelermizi ejemjanymy nachfe taryp etsenem az mende oran bagtly ejemjanyn kakamjanyn yanynda Allajan berenine shukur shu demimi sag aman alyanyma shukur Allajan kabamizin kyblamyzyn janlary sag baslary dik guler yuzleri elmydama gulup dursun Allajan cagalaryna guwanyp agtyk cowluk yuwluk gowluk gormek Huday yetirsin Dunyadaki ahli gowluklar hemra bolsun.
Ämin
  Ählisi: 4
Awtor boýunça gözlemek
Mowzugy ýüklemek
Mowzuklara
Ýokary
Baş sahypa
Duralga.Ru - Ähli hukuklar goragly!